Nexo (NEXO) Logo

mối quan hệ (NEXUS)

0.059326
Giá bán (đô la Mỹ)
0.00001663
Giá bán (BTC) -4.14%
0.56%
1thay đổi h
-1.19%
24thay đổi h
-14.94%
7d thay đổi
Cập nhật mới nhất: 1 min ago
Jan 22, 2019 - 08:56:08 LÀ UTC
giá Nexo trung bình là 0.0593264977 đô la Mỹ0.00001663 BTC.

Giá trị và phong trào giá NEXO là khác nhau ở các thị trường USD và BTC.
Giá đã chuyển -1.19% (đô la Mỹ) hoặc là -4.14% (BTC) trong 24 giờ qua.

Vốn hóa thị trường Rank: 98. của 1000+

Nexo / US Dollar (NEXUS / USD) Vốn hóa thị trường
33,222,839
Vốn hóa thị trường (đô la Mỹ)
4,052,028
Khối lượng giao dịch (24h)
560,000,011
lưu hành Supply
1,000,000,000
Tổng cung
vốn hóa thị trường của Nexo bằng đô la Mỹ được tính bằng cách nhân giá đơn Nexo với nguồn cung cấp sẵn của NEXO.

khối lượng giao dịch Nexo là 4,052,028 đô la Mỹ trong 24h cuối cùng với tuần hoàn cung cấp 560,000,011 NEXUS.

mối quan hệ (NEXUS)
Giá máy tính

tính Nexo (NEXUS) giá trong crypto hàng đầu (BTC, LTC, ETH) và thị trưởng tiền tệ quốc gia (đô la Mỹ, EUR, JPY, CNY, GBP, CHF).
mối quan hệ
=

mối quan hệ (NEXUS) Biểu đồ giá / đồ thị

đồ họa (đồ thị) đại diện của phong trào giá NEXO tại các thị trường BTC theo giờ, ngày, tháng hoặc năm

mối quan hệ (NEXUS) giá trên sàn giao dịch

giá Nexo trên sàn giao dịch lớn nhất cryptocurrency

Binance Logo Binance | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

Huobi Logo Huobi | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

OKEx Logo OKEx | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

Bitfinex Logo Bitfinex | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

Bittrex Logo Bittrex | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

HitBTC Logo HitBTC | NEXUS / BTC | 0.0000162 | 0.06

Poloniex Logo Poloniex | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

Kucoin Logo Kucoin | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

Cryptopia Logo Cryptopia | NEXUS / BTC | 0.0000000 | 0.00

mối quan hệ (NEXUS) giá trong fiat

Giá trung bình của Nexo bằng ngoại tệ quốc gia phổ biến
0.05
¥ 0.39
£ 0.04
$ 0.08
R 3.96
$ 0.45
¥ 6.27
$ 0.08
R $ 0.22
tôi 4.82
64.38
$ 1.11
tôi 826.22
C 0.07
Giá của Nexo trong fiat (Quốc gia) tệ. Fiat giá NEXO được tính cho sử dụng rộng rãi nhất tiền giấy: euro, Trung Quốc Yuan, Đồng bảng anh, Đô la Canada, Rúp Nga, Honk Kông Dollar vv.

về Nexo (NEXUS)

Nexo quan trọng (NEXUS) liên kết

Trang mạng

khối Explorer

Thông báo

Diễn đàn

Trung bình

Reddit

điện tín

lỏng

Github

mối quan hệ (NEXUS) thức ăn twitter

mối quan hệ (NEXUS) Tìm kiếm Trend

mối quan hệ (NEXUS) video quảng cáo

mối quan hệ (NEXUS) Live & Interactive Giá Chart