Wanchain (WAN) Logo

Wanchain (WAN)

0.285279
Giá bán (đô la Mỹ)
0.00007841
Giá bán (BTC) 0.36%
-0.19%
1thay đổi h
0.93%
24thay đổi h
-0.82%
7d thay đổi
Cập nhật mới nhất: 2 mins ago
Tháng Hai 16, 2019 - 03:17:05 PM UTC
Average Wanchain price is 0.2852791314 đô la Mỹ0.00007841 BTC.

Value and price movement of WAN is different in USD and BTC markets.
Giá đã chuyển 0.93% (đô la Mỹ) hoặc là 0.36% (BTC) trong 24 giờ qua.

Vốn hóa thị trường Rank: 101. của 1000+

Wanchain/US Dollar (WAN/USD) Vốn hóa thị trường
30,283,091
Vốn hóa thị trường (đô la Mỹ)
1,266,663
Khối lượng giao dịch (24h)
106,152,493
lưu hành Supply
210,000,000
Tổng cung
Market capitalization of Wanchain in US Dollars is calculated by multiplying price of single Wanchain with available supply of WAN.

Wanchain trading volume was 1,266,663 đô la Mỹ trong 24h cuối cùng với tuần hoàn cung cấp 106,152,493 WAN.

Wanchain (WAN)
Giá máy tính

Calculate Wanchain (WAN) giá trong crypto hàng đầu (BTC, LTC, ETH) và thị trưởng tiền tệ quốc gia (đô la Mỹ, EUR, JPY, CNY, GBP, CHF).
wan
=

Wanchain (WAN) Biểu đồ giá / đồ thị

đồ họa (đồ thị) representation of WAN price movement in BTC markets by hour, ngày, tháng hoặc năm

Wanchain (WAN) giá trên sàn giao dịch

Wanchain price on largest cryptocurrency exchanges

Binance Logo Binance | WAN/BTC | 0.0000785 | 0.29

Huobi Logo Huobi | WAN/BTC | 0.0000785 | 0.29

OKEx Logo OKEx | WAN/BTC | 0.0000000 | 0.00

Bitfinex Logo Bitfinex | WAN/BTC | 0.0000000 | 0.00

Bittrex Logo Bittrex | WAN/BTC | 0.0000000 | 0.00

HitBTC Logo HitBTC | WAN/BTC | 0.0000000 | 0.00

Poloniex Logo Poloniex | WAN/BTC | 0.0000000 | 0.00

Kucoin Logo Kucoin | WAN/BTC | 0.0000781 | 0.28

Cryptopia Logo Cryptopia | WAN/BTC | 0.0000000 | 0.00

Wanchain (WAN) giá trong fiat

Average price of Wanchain in popular national currencies
0.25
¥ 1.99
£ 0.22
$ 0.37
R 18.75
$ 2.19
¥ 31.16
$ 0.40
R $ 1.06
tôi 23.34
315.02
$ 5.35
tôi 4,012.68
C 0.28
Price of Wanchain in fiat (Quốc gia) tệ. Fiat price of WAN is calculated for most widely used paper money: euro, Trung Quốc Yuan, Đồng bảng anh, Đô la Canada, Rúp Nga, Honk Kông Dollar vv.

About Wanchain (WAN)

Important Wanchain (WAN) liên kết

Trang mạng

khối Explorer

Thông báo

Diễn đàn

Trung bình

Reddit

điện tín

lỏng

Github

Wanchain (WAN) thức ăn twitter

Wanchain (WAN) Tìm kiếm Trend

Wanchain (WAN) video quảng cáo

Wanchain (WAN) Live & Interactive Giá Chart