ZCoin (XZC) Logo

ZCoin (XZC)

5.10
Giá bán (đô la Mỹ)
0.00143126
Giá bán (BTC) -0.35%
-0.5%
1thay đổi h
-1.11%
24thay đổi h
2.57%
7d thay đổi
Cập nhật mới nhất: 1 min ago
Jan 22, 2019 - 08:11:01 LÀ UTC
Average Zcoin price is 5.0968221834 đô la Mỹ0.00143126 BTC.

Giá trị và phong trào giá XZC là khác nhau ở các thị trường USD và BTC.
Giá đã chuyển -1.11% (đô la Mỹ) hoặc là -0.35% (BTC) trong 24 giờ qua.

Vốn hóa thị trường Rank: 96. của 1000+

Zcoin/US Dollar (XZC / USD) Vốn hóa thị trường
33,755,047
Vốn hóa thị trường (đô la Mỹ)
895,655
Khối lượng giao dịch (24h)
6,622,763
lưu hành Supply
21,400,000
Tổng cung
Market capitalization of Zcoin in US Dollars is calculated by multiplying price of single Zcoin with available supply of XZC.

Zcoin trading volume was 895,655 đô la Mỹ trong 24h cuối cùng với tuần hoàn cung cấp 6,622,763 XZC.

ZCoin (XZC)
Giá máy tính

Calculate ZCoin (XZC) giá trong crypto hàng đầu (BTC, LTC, ETH) và thị trưởng tiền tệ quốc gia (đô la Mỹ, EUR, JPY, CNY, GBP, CHF).
xzc
=

ZCoin (XZC) Biểu đồ giá / đồ thị

đồ họa (đồ thị) representation of XZC price movement in BTC markets by hour, ngày, tháng hoặc năm

ZCoin (XZC) giá trên sàn giao dịch

Zcoin price on largest cryptocurrency exchanges

Binance Logo Binance | XZC/BTC | 0.0014240 | 5.07

Huobi Logo Huobi | XZC/BTC | 0.0014190 | 5.05

OKEx Logo OKEx | XZC/BTC | 0.0000000 | 0.00

Bitfinex Logo Bitfinex | XZC/BTC | 0.0000000 | 0.00

Bittrex Logo Bittrex | XZC/BTC | 0.0014092 | 5.01

HitBTC Logo HitBTC | XZC/BTC | 0.0000000 | 0.00

Poloniex Logo Poloniex | XZC/BTC | 0.0000000 | 0.00

Kucoin Logo Kucoin | XZC/BTC | 0.0000000 | 0.00

Cryptopia Logo Cryptopia | XZC/BTC | 0.0000000 | 0.00

ZCoin (XZC) giá trong fiat

Average price of Zcoin in popular national currencies
4.43
¥ 33.51
£ 3.91
$ 7.28
R 346.74
$ 39.46
¥ 548.36
$ 7.04
R $ 19.23
tôi 422.23
5,631.41
$ 96.98
tôi 73,030.60
C 5.92
Price of Zcoin in fiat (Quốc gia) tệ. Fiat giá XZC được tính cho sử dụng rộng rãi nhất tiền giấy: euro, Trung Quốc Yuan, Đồng bảng anh, Đô la Canada, Rúp Nga, Honk Kông Dollar vv.

về ZCoin (XZC)

ZCoin quan trọng (XZC) liên kết

Trang mạng

khối Explorer

Thông báo

Diễn đàn

Trung bình

Reddit

điện tín

lỏng

Github

ZCoin (XZC) thức ăn twitter

ZCoin (XZC) Tìm kiếm Trend

ZCoin (XZC) video quảng cáo

ZCoin (XZC) Live & Interactive Giá Chart